Hora matky boží

Hora matky boží

Hora Matky Boží (německy Marienberg či Muttergottesberg, původní název byl Lysá hora) je vrch v Hanušovické vrchovině asi 1,5 km východně od města Králíky v katastru obce Dolní Hedeč. Nachází se zde klášter a hlavní poutní místo královéhradecké diecéze, rovněž i rozhledna a lyžařský areál. Se svou výškou 760 m.n.n. tvoří hora přirozenou dominantu krajiny.

Historie poutního místa

Historie poutního místa je spjata s kralickým rodákem Tobiášem Janem Beckerem, který jako dítě na horu se svými přáteli konal soukromé pobožnosti. V době, kdy již byl královéhradeckým biskupem, zde inicioval stavbu poutního kostela (1701-1704), zřízení kláštera služebníků P. Marie (servitů, 1706-1710) a sedmi kaplí křížové cesty na příchozí cestě od Králík. Do kostela byl darován obraz Panny Marie Sněžné. Poutní místo získávalo na oblibě, k roku 1728 je doložena rekordní účast komunikantů - 152 tisíc. Roku 1846 klášter ovšem bohužel vyhořel a 1883 byl zrušen. Uprázněné budovy převzali redemptoristé, kteří zde setrvali až do roku 1950, kdy zde vznikl tzv. internační klášter pro řeholní osoby.

Klášter

Součástí poutního areálu je i klášter, kde žijí Redemptoristé, kteří zde vystřídali Servity. V klášteře v době totality fungoval internační tábor pro řeholní osoby. K internaci sloužila i budova dnešního poutního domu. Řeholníci zde pracovali v zemědělství. Nějaký čas po likvidaci internačního tábora zde žily řeholnice. Po roce 1989 byl areál vrácen kongregaci Redemptoristů a byla započata generální oprava objektu.

V letech 2002 až 2006 fungovala při klášteře misijní skupina, která konala lidové misie ve farnostech, kam jí zvali duchovní správcové. V roce 2006 byla tato skupina přesunuta do kláštera v obci Tasovice u Znojma, kde má své nové zázemí a může v misijní činnosti pokračovat. Posléze zde fungovala "tisková misie" vydávající literaturu s redemptoristy spojenou. Od poloviny roku 2009 je klášter bez řeholní komunity, žije zde pouze jeden diecézní kněz obstarávající duchovní správu, o nědělích dojídějí vypomáhat kněží redemptoristé ze Svaté Hory u Příbrami.

Bohoslužby v poutním kostele

Všední dny: Mše svatá v 10.30, Neděle: Mše svaté v 8.30, 10.00 a 15.00 hod. Mimo tento pravidelný pořad má Hora Matky Boží - tak jako každé poutní místo - svou poutní sezonu, kdy bývají bohoslužby i další.

Představení místní komunity redemptoristů

1999-2004 - P. Josef Groz CSsR
2004-2008 - P. Josef Michalčík CSsR
2008-2009 - P. Anton Verbovský CSsR

Přístupové cesty

pěší poutník -
-poutní křížová cesta vede lipovou alejí přímo z okraje města Králíky vzhůru prudce do kopce (cesta zde vede prakticky po spádnici)
- turistická cesta
cesta od Červené Vody od jihozápadu
cesta z Králík oklikou přes Dolní Hedeč po turistické značce údolím vzhůru podél potoka (asi 2,5 km)
silniční (obě cesty jsou velmi úzké a nachází se na nich řada prudkých serpentin) -
vedlejší silnice vede zadem od Červené Vody
hlavní silnice vede z Králík přes Dolní Hedeč

Literatura

Stanislav Přibyl CSsR, Josef Michalčík CSsR: Králíky - Hora Matky Boží
L. Král: Králicko
Průvodce :

Hora Matky Boží především místem modlitby a duchovního života, ale také architektonickým monumentem a pokladnicí umění. Jak se dalo vyčíst z historie místa, většina staveb byla vybudována mezi roky 1696 a 1710. Rovněž původní zařízení pochází z doby na přelomu 17. a 18. století. Za zmínku stojí soubor vzácných soch žáků Matyáše Bernarda Brauna, které stávaly v kapličkách na cestě z města. Tyto sochy byly v 50. letech 20. století těžce poškozeny vandaly. Později byly konzervovány a dnes jsou deponovány v kostele ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Dalším skvostem je soubor tzv. rozvilinových oltářů (rozvilina je řezbářská ozdoba ve tvaru rozvíjejících se listů) z doby kolem roku 1700, které jsou umístěny v ambitech. Další vzácností je jednotné vybavení poutního kostela pseudorenesančním mobiliářem z let 1883-1907. Úpravu celého interiéru kostela provedla firma Ferdinanda Stuflessera ze St.Ulrich - Grödental v jižním Tyrolsku. Sochy a oltáře jsou vyřezávány z limbového dřeva.

Podrobná publikace popisující areál Hory Matky Boží krok za krokem byla vydána Pražskou provincií redemptoristů v roce 2006 v rámci projektu s názvem „Propagace Kláštera na Hoře Matky Boží u Králík“.